MEVA-SK s.r.o.

BEZPEČNOSŤ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

  • Výrobky, služby a zariadenia protipožiarnej ochrany (revízie, opravy, školenia, predaj, projekty)

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Výroba, predaj - kamenné kvetináče, lavičky, zábradlia, stojany na bicykle, výroba a predaj ochr. prac. prostr.
  • Výroba, predaj kontajnerov, odpadových košov, prenájom, náhradné diely, oplotenia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)
  • Posudzovanie vplyvu na životné prostredie
  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene