DOPRAVA

Projektovanie a inžinierske služby

Oprava a údržba komunikácií, stavba komunikácií a spevnených plôch

Dopravné znacenie, cestná svetelná signalizácia, parkovacie automaty

Doprv. prostriedky, servis, oprav. činnosť, výr. autoplachiet, predaj a servis traktorov

Ostatné

BEZPEČNOSŤ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Výrobky, služby a zariadenia k ochrane majetku a osôb (bezpecnostné dvere, trezory), pojazdné brány

Výrobky, služby a zariadenia protipožiarnej ochrany (revízie, opravy, školenia, predaj, projekty)

Systémy (garážové, parkovacie) siete (dátové), prístupové a dochádzkové, turnikety

Protipožiarne nátery a omietky, detektory plynov, signalizácia, kamer. systémy

Ostatné

SPOJE

Montážne práce

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

Textil pre sociálne a nemocničné zariadenia

Výroba, predaj - kamenné kvetináče, lavičky, zábradlia, stojany na bicykle, výroba a predaj ochr. prac. prostr.

Výroba predaj stožiarov, osv. svietidlá, LED svietidlá, vlajkových, vianocné svetelné dekorácie, ohnostroj

Vybavenie kultúrnych domov, domov smútku (ozvučenie), kostolov, obecný rozhlas

Komun., poľno. a záhrad. techn. Predaj, stánky, výr. markíz. Predaj, prenájom strojov a zar. a ND mimo stavebníctva

Strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce, mest. mobiliar

Výroba šport. pohárov, plakiet, medailí. Reklamná činnosť, výstavy, bilbordy, konferencie, hotel

Verejné obstarávanie (poradenstvo a školenie, audit a príprava sútaží)

Výroba, predaj kontajnerov, odpadových košov, prenájom, náhradné diely, oplotenia

Ubytovanie, semináre, školenia, tlač, grafika, práč. ochr. obl., hot. sieť, vydavateľstvo

Upratovacie a sanitárne vybavenia, mobilné WC, servis, čistenie fasád, odstraňovanie grafity

Vybavenie stravovacích zariadení, stravovacie lístky, reštaurácia, plast. drezy, kompl. gastrotechnológia

Technika pre prácovne

Umelé šport. povrch., viacúcelové ihriská. Šport. podlahy, záhr. archit., tráv. koberce, podlah. krytín, detské ihriská

VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV

Výroba pečiatok, šport. potreby pre školy, didaktické hračky a zariadenia pre materské školy

Nábytok: výroba, kancelársky, školský, hotelový, sedací nábytok, školské, kanc. tabule

Kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, regálové systémy

Odborné školenia, textílie pre obce

Ostatné

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE

Fotovoltické panely

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Poradenská a posudková činnosť (ekológia)

Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení

Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie

Výkup druhotných surovín, dotrieďovanie a sprac. papiera, dod. kompaktorov a recyklač. liniek

Hygienické, dezinfekčné, upratovacie a čistiace prostriedky

Verejná zeleň

Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene

ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie

Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov

Chov a p redaj živých a mrazených rýb

STAVEBNÍCTVO

Architektonické a inžinierske služby, poradenstvo, projektovanie, diagnostika, statické výpočty

Architektonické výrobky, výrobky z recyklovaných plastov, gumy

Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)

Elektroinštalácia, výroba rozvádzačov, elektroinštalačný materiál (veľkoobchod a zásiel. tovar)

Stavebné inštalácie, inštalácia zabezpečovacích zariadení

Výr., predaj betón. dekor. dlažby, dekor., bezpeč. mreží, výr., kladenie dlažby, veľkoploš. platne

Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.

Výroba plastov. okien a dverí, bazénov, stavebné zámočníctvo, stolárstvo

Rekonštrukcia, údržba, prestavba, sanácia, debarierizácia budov, oprava striech

Materiály a výrobky pre stavebníctvo, interiérové dvere, strešná krytina, náter. hmoty, omietky

Športové areály - detské areály a ich vybavenie, oceľové mont. haly, bazény, ľadové plochy

Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie

INTERIÉR HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

Hotelový a reštauračný nábytok

Vybavenie kúpelní, WC

Dvere, zámky a kovanie, čipové otv.

Osvetlenie

Chladničky, minibary

Záclony, závesy, hotelový textil, textilné vrecia na bielizeň

Lôžkoviny, prikrívky, vložky do postele

Ručníky, osušky

Koberce

Zrkadlá, výrob. z plochého skla

Doplnky, okrasné výrobky

Kongres. a konf. technika

Vybavenie barov

Vybavenie wellness

Vnútorné bazény a vybavenie

Hotelový mobiliar

Uniformy

EXTERIÉRY HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

Záhradný a pláž. nábytok

Vonkajšie bazény a vybavenie, šmyklavky

Športoviská,tenis, golf, detské ihriská, športové podlahy

Vonkajšie osvetlenie, recykl.odpady, sv. a vianočné dekor.

Zavlažovací systém, záhradné nástroje a zariadenie, údržba pozemkov

Vonkajší povrch, dlažba, ext.koberce, inte. a fasádne farby

Ext.ozdoby, doplnky, komunálna technika

Hotelová siet, vydavateľ

Protipožiarne zariadenia

Vybavenie parkovísk, turnikety, info skrinky, prekrytie terás

PREVÁDZKOVÉ VYBAVENIE HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

Upratovacie zariadenia, zber druhotných surovín, nádoby na zber kuch. odpadu

Hygienické, dezinfekčné, upratovacie a čistiace prostriedky

Hotelová práčovna

Vydajné boxy

Kávovary

Výdaj. zariadenia pre nápoje, kompl. gastrotechnológia

Prepravné a servírovacie vozíky

Poháre a sklenené nádoby, dekor. poháre, sklenené výrobky

Keramické výrobky

Nádoby a výrobky z porcelánu

Príbory

Barové náradie

Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky

Software-hot.systém, skladovacie zariadenia a systémy

GASTRO SORTIMENT

Potraviny

Výroba a predaj, nápoje, víno, destiláty

Čili omáčky

Distr. ovocia a zeleniny, mrazené výrobky

Výr. kvas. kapusty, čalámady

Chov a predaj živých a mrazených rýb