RONDOM ZaZ s.r.o.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)

STAVEBNÍCTVO

  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
  • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.