ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

Jašíkova 2
821 03
Bratislava

Tel.: +421 2 48 29 13 76

Fax: +421 2 48 29 12 37

Email: avs@kmba.sk

Www: http://www.avssr.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
  • Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín
  • Výkup druhotných surovín, dotrieďovanie a sprac. papiera, dod. kompaktorov a recyklač. liniek