KOBIT - SK, s.r.o.

DOPRAVA

  • Oprava a údržba komunikácií, stavba komunikácií a spevnených plôch
  • Ostatné

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce, mest. mobiliar

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene