AGROTRADE, s.r.o.

DOPRAVA

  • Doprv. prostriedky, servis, oprav. činnosť, výr. autoplachiet, predaj a servis traktorov

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce, mest. mobiliar

EXTERIÉRY HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

  • Zavlažovací systém, záhradné nástroje a zariadenie, údržba pozemkov