KONNEX

DOPRAVA

  • Doprv. prostriedky, servis, oprav. činnosť, výr. autoplachiet, predaj a servis traktorov

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Komun., poľno. a záhrad. techn. Predaj, stánky, výr. markíz. Predaj, prenájom strojov a zar. a ND mimo stavebníctva
  • Strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce, mest. mobiliar

EXTERIÉRY HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

  • Ext.ozdoby, doplnky, komunálna technika