DEXTRADE

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Textil pre sociálne a nemocničné zariadenia
  • Výroba, predaj - kamenné kvetináče, lavičky, zábradlia, stojany na bicykle, výroba a predaj ochr. prac. prostr.
  • Výroba, predaj kontajnerov, odpadových košov, prenájom, náhradné diely, oplotenia
  • Umelé šport. povrch., viacúcelové ihriská. Šport. podlahy, záhr. archit., tráv. koberce, podlah. krytín, detské ihriská

VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV

  • Výroba pečiatok, šport. potreby pre školy, didaktické hračky a zariadenia pre materské školy

STAVEBNÍCTVO

  • Architektonické výrobky, výrobky z recyklovaných plastov, gumy
  • Výroba plastov. okien a dverí, bazénov, stavebné zámočníctvo, stolárstvo
  • Rekonštrukcia, údržba, prestavba, sanácia, debarierizácia budov, oprava striech
  • Športové areály - detské areály a ich vybavenie, oceľové mont. haly, bazény, ľadové plochy