B-komplet, s.r.o.

SPOJE

  • Montážne práce

VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV

  • Nábytok: výroba, kancelársky, školský, hotelový, sedací nábytok, školské, kanc. tabule

STAVEBNÍCTVO

  • Materiály a výrobky pre stavebníctvo, interiérové dvere, strešná krytina, náter. hmoty, omietky
  • Športové areály - detské areály a ich vybavenie, oceľové mont. haly, bazény, ľadové plochy

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Umelé šport. povrch., viacúcelové ihriská. Šport. podlahy, záhr. archit., tráv. koberce, podlah. krytín, detské ihriská