REDOX ENEX

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Komun., poľno. a záhrad. techn. Predaj, stánky, výr. markíz. Predaj, prenájom strojov a zar. a ND mimo stavebníctva

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene
  • Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov