SHCG

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Ubytovanie, semináre, školenia, tlač, grafika, práč. ochr. obl., hot. sieť, vydavateľstvo

EXTERIÉRY HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

  • Hotelová siet, vydavateľ