Požiarny Servis Humenné

BEZPEČNOSŤ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

  • Výrobky, služby a zariadenia protipožiarnej ochrany (revízie, opravy, školenia, predaj, projekty)
  • Protipožiarne nátery a omietky, detektory plynov, signalizácia, kamer. systémy
  • Ostatné

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Umelé šport. povrch., viacúcelové ihriská. Šport. podlahy, záhr. archit., tráv. koberce, podlah. krytín, detské ihriská