MEVA-SK s.r.o.

INTERIÉR HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

  • Hotelový mobiliar

EXTERIÉRY HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

  • Protipožiarne zariadenia

PREVÁDZKOVÉ VYBAVENIE HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ

  • Upratovacie zariadenia, zber druhotných surovín, nádoby na zber kuch. odpadu